DRVOPOR (kombi ploča)
PROIZVOĐAČ: VARPING - preuzmi certifikat proizvoda
Drvopor
OPIS: Troslojna laka građevinska ploča čija je jezgra izrađena od VARPOR EPS-a i obostrano presvučena slojem DRVOLIT-a.
PAKIRANJE: 2000x600 mm i 2000x500 mm

OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
TERVOL
PROIZVOĐAČ: KNAUF INSULATION - preuzmi certifikat proizvoda
Tervol
OPIS: Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova, slijepih podova i dr., gdje izolacija nije izložena tlačnom opterećenju.

OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
OKIPORI
PROIZVOĐAČ: VARPING - preuzmi certifikat proizvoda
Okipori
OKIPOR 50: Izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena, služi za toplinsku izolaciju na mjestima gdje nema posebnih zahtjeva za tlačnu čvrstoću
OKIPOR 100: Izolacijska ploča od ekspandiranog polistirena, služi kao toplinska izolacija kod podova sa velikim opterećenjem na tlak do 200 kPa
DIMENZIJE: 1000x500 mm DEBLJINE: 1, 2, 3, 4 i 5 cm

OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
XPS
PROIZVOĐAČ: FIBRAN - preuzmi certifikat proizvoda
XPS
OPIS: IZOLACIJSKE PLOČE OD EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA NAMJENJENE ZA TOPLINSKU I ZVUČNU IZOLACIJU ZIDOVA I PODOVA SA POVEĆANIM OPTEREĆENJEM
DIMENZIJE: 1250x600 mm DEBLJINE: 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 cm

OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg