ŠTAFLE

U ponudi nudimo jelove štafle standardnih dimenzija.

STANDARDNE DIMENZIJE: 5cm x 8cm x 4,00m
 
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg