VUNA ZA KONTAKT FASADE
PROIZVOĐAČ: KNAUF - preuzmi cerfikikat proizvoda
Vuna za kontakt fasade
OPIS: Namjena za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju vanjskih zidova
DIMENZIJA: ploče 1000x500 mm, debljine 5,6,8,10,12,14,15,16 cm
 
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg