PANELNE OGRADE

PANEL OGRADNI PLASTIFICIRANI 4*4 MM

VISINE 83 CM,103 CM,123 CM

DUŽINA 2,5 METRA

BOJE SIVA I ZELENA

 
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg