ŠINDRA
PROIZVOĐAČ: TEGOLA CANADESE - preuzmi cerfikikat proizvoda
OPIS: Ne šteti joj led (test na -70°C). Ne šteti joj vrućina (test na +90°C). Ne šteti joj  vjetar. Neuništiva je i kada je prisutno bilo kakvo ambijentalno zagađivanje. Otporna na velike razlike temperatura. Otporna na jake kiše. Sa uspjehom se upotrebljava za pokrivanje svih oblika krovova. Postojanost boja i nijansi tijekom vremena.
www.tegolacanadese.com