Prema Zakonu o gradnju, građevni proizvod može se staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova uporabljivost.

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom.

Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog proizvoda ili izjavom o sukladnosti građevinskog proizvoda, koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.

Proizvođač, odnosno uvoznik građevnog proizvoda dužan je prije stavljanja u promet, odnosno ugradnje građevnog proizvoda izraditi tehničke upute koje moraju sadržavati podatke značajne za ugradnju i uporabu građevnog proizvoda. Tehničke upute i podaci moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku tako da su distributeru i korisniku razumljive. Građevni proizvod za kojeg je izdana isprava o sukladnosti označava se znakom sukladnosti. Građevni proizvod ne smije se stavljati u promet niti distribuirati bez tehničke upute i znaka sukladnosti.

Distributer građevnog proizvoda dužan je osigurati da tehnička svojstva, odnosno uporabljivost građevnog proizvoda tijekom njegove distribucije ostanu nepromijenjena.

CERTIFIKATI PROIZVODA PO PROIZVOĐAČU:

PROIZVOĐAČ   PROIZVODI CERTIFIKAT
ARMKO   armaturno željezo www.armko.hr/...
BRAMAC   crijep www.bramac.hr/...
CREATON   crijep www.creaton.de/...
FAKRO   krovni prozori, tavanske ljestve
www.fakro.com/...
FERRIERE NORD   armaturno željezo www.ferriere.pittini.it/...
ROTO   krovni prozori www.roto.co.uk/...
TEGOLA   šindra www.tegolacanadese.com/...
VELUX   krovni prozori www.velux.hr/...
SCHIEDEL   sistemi dimnjaka www.schiedel.hr/...
SAMOBORKA   betonska galanerija, žbuke
www.samoborka.hr/...
SEMMELROCK   opločnici www.semmelrock.hr/...
KATRAN   ljepenka, recitol www.katran.hr/...
KNAUF   gipsane ploče, profili, mase, tervol www.knaufinsulation.si/...
URSA   izolacijski sistemi www.ursa.si/...
VARPING   fasadni sustavi, stiropor www.varping.hr/...
SIKA   građevinska kemija www.sika-croatia.hr/...
WIENERBERGER   porotherm sustav gradnje (opeka, nadvoji, ...) www.wienerberger.hr/...
YTONG sustav gradnje (opeka, mort, ...) www.xella.hr/...
LAFARGE   cement www.lafarge.si/...
MUREXIN vapna, ljepila www.itv-murexin.hr/...
ROFIX   završne žbuke, estrih, mort, ...
products.roefix.com/hr/...
MASTERPLAST fasadni sustav www.masterplast.hu/...
CHROMOS   ljepila, boje i lakovi www.chromos.org/...
BAUMIT   završne žbuke www.baumit.hr/...
JUB   završne žbuke, boje za zid, ljepila www.jub.si/hr/...
FASADER sep i impregnacija www.fasader.hr/...
RIGIPS   gips ploče, ljepila, mase www.rigips.com/..
MAKITA alati www.makita-see.com/...
WURTH   vijčana roba www.wuerth.com.hr/...
FIBRAN izolacijski sistemi www.fibran.si/...
UNIVERZAL   pletiva, cijevi www.univerzal.hr/...
ALPRO-ATT   PVC cijevi, sifoni, drenažne cijevi www.alpro-att.hr/...
CERESIT   ljepila za pločice, mase za fuge, ... www.henkel.hr/...
S.ANSELMO   fasadna opeka www.santanselmo.com/...
EUROVENT   krovna oprema www.eurovent.pl/...
   

     

     
       


 ZAKON O GRADNJI - NN 175/03 - SADRŽAJ
III. DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI I STAVLJANJE U PROMET GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 24.

Građevni proizvod može se staviti u promet i rabiti za građenje samo ako je dokazana njegova uporabljivost.

Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na koju upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem (u daljnjem tekstu: tehničke specifikacije) ili tehničkim propisom.

Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog proizvoda ili izjavom o sukladnosti građevinskog proizvoda (u daljnjem tekstu: isprave o sukladnosti), koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom.