RUBNJACI
PROIZVOĐAČ: SAMOBORKA - preuzmi cerfikikat proizvoda
Rubnjaci su bitan element završetka opločenih i cestovnih površina. U 8 veličina prikladni su za obrubljivanje raznih vrsta površina, od zemljanih staza do cestovnih kolnika. Izrađeni su od dva sloja, donjeg nosivog i gornjeg habajućeg
sloja s finim agregatom. Pojedine vrste rubnjaka (vrtni 1, 2 i 3) mogu biti izrađene u 4 postojane boje, te su otporni na habanje i djelovanje atmosferilija. Udovoljavaju zahtjevima HRN EN 1340:2004.


DIMENZIJE:
6x20x100cm, 8x20x50cm, 8x25x100cm, 18x24x50cm, 18x24x100cm, 5x25x75cm
 
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
TRAVNA REŠETKA
PROIZVOĐAČ: SAMOBORKA - preuzmi cerfikikat proizvoda
Opločenje u skladu s prirodom
Element travnog opločnika sastavljen je od 6 međusobno povezanih osmerokuta s 8 šupljina, kroz koje otječe voda i rastu biljke. Ovaj opločnik je prvenstveno namijenjen opločenju parkirnih površina, koje se skladno dopunjuju s travnatim plohama. Temperatura plohe je značajno niža u odnosu na asfaltnu površinu i nije potrebna odvodnja, već je omogućen prirodni kružni tok vode.
Opločnici udovoljavaju zahtjevima HRN EN 1338:2004.
otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.

DIMENZIJE: 40x60x10cm
, potrošnja 4,2kom/m2, težina 37kg/kom
 
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg
KANALICA
PROIZVOĐAČ: SAMOBORKA - preuzmi cerfikikat proizvoda
Betonska kanalica TIP 1
• Izrađene su vibro postupkom od prirodnog agregata, cementa i dodataka
• Jednostavno i brzo se ugrađuju
• Namjenjene su za usmjeravanje oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicama
• Zadovoljavaju normu HRN EN 1340:2003

DIMENZIJE: 40x12x50cm, težina 50kg/kom

www.samoborka.hr
OPIS: Hladan bitumenski temeljni premaz na osnovi organskog otapala. Bitumenski premaz  proizveden od oksidiranog bitumena i lakohlapljivog organskog  otapala.
PAKIRANJE: Isporučuje se u limenim bačvama i plastičnim kanistrima od 10 kg